Halva krediidiajalooga laenud 2017-10-25

Enne kui rääkida halva krediidiajalooga laenust, tuleb selgitada, mis on krediidiajalugu ja halb krediidiajalugu ning kuidas neid luuakse!

Krediidiajalugu luuakse sinu võetud laenude põhjal ja selle põhjal, kuidas oled neid tagasi maksnud. Halb krediidiajalugu luuakse siis, kui sa pole oma kohustusi kohusetundlikult täitnud ja laenuettevõte on kooskõlas Eesti Panga krediidiregistri eeskirjadega edastanud selle teabe Eesti Pangale. Eestis on ka eraregistrid võlgnike kohta, mida koostavad harilikult ettevõtted võlgade sissenõudmiseks.

Kui sul on tagastamata laene või sa tead täpselt, et sinu andmed on katud mingisse võlgnike nimekirja, tekib sul muidugi küsimus, kas halva krediidiajalooga võib laenu saada. See küsimus kuulub laenuettevõtte kompetentsi ja ettevõtte asi on otsustada, kas anda laenu halva krediidiajalooga isikule. Sellises olukorras võib laenuettevõte nõuda laenule tagatist või käendust või kohaldada laenule kõrgendatud intressimäära.

Igal juhul ei keela keegi sul mingi kiirlaenude andja kodulehel registreeruda laenu taotleda, kui sul on halb krediidiajalugu. On täiesti võimalik, et kui sul oli halb krediidiajalugu mitu aastat tagasi ja praegu saad head palka, võtab laenuettevõte laenu andmisel seda arvesse. Laen halva krediidiajalooga pole mingi täitmatu missioon, tuleb vaid leida sobiv laenuandja ja arvestada sellega, et laen tuleb tagasi maksta!