Kasutamine

Veebisaidi www.laenkoigile.ee (edaspidi Sait) omanik ja haldaja on Laenkoigile (edaspidi Omanik). Omanik jätab endale õiguse muuta Saidil teavet ja reegleid nii visuaalselt kui ka sisuliselt. Samuti on Omanikul õigus igal ajal piirata vaba juurdepääsu Saidile.

Külastaja — füüsiline isik, kes külastab internetis Saiti (www.laenkoigile.ee).

Saiti külastades nõustub Külastaja küpsiste, andmete kaitse ja kasutamise ning e-posti tingimustega.  Eeldatakse, et külastaja on neid tingimusi lugenud ja nõustub nendega.

Lõpetage Saidi külastamine, kui teil on pretensioone reeglite, sisu või autoriõiguste juurde suunavate linkide suhtes. Vaidlused, mis tekivad Külastajatel saidi kasutamisel, vaadatakse Läti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.

Saidi sisu on informatiivse iseloomuga. Saidil olev teave ei sisalda mingit konkreetset pakkumist, toodet või teenust jne ega ole selleks peetav.

Saidil on kokkuvõtlik teave teiste õigusfirmade pakutavate ja osutatavate teenuste kohta. Konkreetseid, üksikasjalikke ja selgitavaid vastuseid Külastajat huvitavatele küsimustele (näiteks hilinenud maksete, tegemata maksete, tegevusjuhendi, vastutustundliku laenuvõtmise või maksete väljatoomise, sealhulgas krediidi kulukuse määra, pikendamispoliitika, kontaktteave jne kohta), mis on tekkinud Saidi külastamisel, saab konkreetse teenusepakkuja kodulehelt.

Veebilehele paigutatud teave ja kasutatavad funktsioonid ei ole garanteeritud, samuti ei vastuta me Külastaja võimalike vigade eest ega meie saidil avaldatud teabe sobivuse eest kõigile külastajatele.

Antaval teabel on informatiivne iseloom ja Omanik ei kanna mingit vastutus otsuste eest, mida teevad Saidi külastajad, või tegude eest, mis on toime pandud pärast Saidi külastamist, viidates Saidil olevale teabele ja soovitustele.

Saidil antavat teavet eraldi ei kontrollita, see koostatakse kindlate teabeallikate põhjal.

Saidil näidatud kulud on sinna pandud informatiivsel eesmärgil, kui Saidil pole märgitud teisiti. Soovitame enne konkreetse tehingu teostamist kontrollida kulusid konkreetse teenusepakkuja kodulehel.

Omanikul on õigus panna Saidile linke teistele kodulehtedele, mida omavad või haldavad teised füüsilised ja/või juriidilised isikud, mistõttu Sait võib sisaldada sellist tüüpi väliseid saite, sh pääsu kolmandate isikute kodulehtedele, samuti pakkuda või tutvustada kolmandate isikute pakutavaid tooteid, teenuseid jne. Omanik ei vastuta kolmandate isikute kodulehtede sisu, sh pakutavate toodete ja teenuste olemuse eest ega kontrolli neid. Sait ei kanna vastutust teiste kodulehtede turvalisuse eest. Võtke teadmiseks, et selliste saitide turvalisus võib Saidi turvalisusest erineda.

Saidi Omanik ei kanna vastutust otseste, kaudsete või juhuslike kahjude eest, mis on tulenenud Saidi kasutamisest, samuti ei vastuta ta Saidil oleva teabe kättesaadavuse eest võrgus.

Saidil olevates taotlusvormides antavat teavet ei avaldata kolmandatele isikutele, kui seda ei nõua normatiivaktid.

Saidil olevat teavet võib vaadata ja printida ainult isiklikel mitteärilistel vajadustel.

Saidil olevad logod, kaubamärgid ja muud autoritööd on autorimaterjal, mida kaitsevad Läti Vabariigi kehtivad normatiivaktid. See autorimaterjal on Omaniku või teise juriidilise/füüsilise isiku isiklik omand.

Sellel saidil olevat teavet tohib ümber töötada või muuta ainult Laenkoigile. Igasugune Saidil oleva teabe avaldamine või muul viisil kasutamine Ilma Laenkoigile poolt antud eelneva loata on keelatud. Autoriõiguste rikkumise ja tingimuste mittetäitmise korral ning olenevalt rikkumise iseloomust ja tagajärgedest võetakse rikkuja Läti Vabariigi normatiivaktide kohaselt tsiviil-, administratiiv- või kriminaalvastutusele.

Keelatud on igasugune tegevus, mis mõjutab Saidi süsteemi toimimise turvalisust, stabiilsust ja kiirust.

Omanikul on õigus igal ajal muuta Saidi kasutustingimusi, mis jõustuvad hetkest, mil uued tingimused Saidil avaldatakse. Saidi, sh kogu sellele pandud teabe kasutamine pärast muudatusi tähendab, et kasutaja nõustub kõigi Saidi kasutustingimustega.

Saidi kasutustingimused ei puuduta teiste füüsiliste/juriidiliste isikute kodulehti.

Tutvuge regulaarselt Saidi kasutustingimustega, sest neid võidakse muuta ilma ette teatamata. Kui teil on küsimusi, kasutage meie e-posti.

Meiega saab ühendust võtta meiliaadressil info@laenkoigile.ee või kontaktivormi kaudu.